Strona Główna

 Agencja WOLCAR International –obecna na tym specyficznym rynku usług od roku 1994 – działa w ramach specjalistycznej sieci tworzonej poprzez ramowe umowy o współpracy zawierane z firmami zagranicznymi o podobnym profilu – obecnie w 24 krajach świata na czterech kontynentach.

W charakterze subagentów WOLCAR International na terenach b. ZSRR działa sześciu przeszkolonych przedstawicieli.
 
WOLCAR International stale rozbudowuje powiązania agencyjne poprzez kolejne zawierane porozumienia o współpracy z lokalnymi firmami branżowymi względnie agentami.
 
WOLCAR International specjalizuje się w mediacjach i zawieraniu ugód pomiędzy partnerami w obrocie gospodarczym, między którymi nastąpił trudny do samodzielnego przezwyciężenia konflikt na tle realizacji transakcji handlowej lub finansowej. Ponadto, w każdym przypadku, posługując się bazą danych, równolegle bada możliwości i szuka rozwiązań w ramach tzw. ścieżek kompensacyjnych dotyczących towarów, usług, lub wierzytelności, względnie sprzedaży wierzytelneści na rynku wtórnym.