Kontakt

Zarządzanie Wierzytelnościami Krajowymi
i Zagranicznymi Wywiadownia Gospodarcza
WOLCAR International
 
ul. Ciolka 17,
01- 445 Warszawa / Polska
 
Tel. (+48 22) 865 37 12
Fax (+48 22) 865 02 84
International Receivables Management
& Business Intelligence
WOLCAR International
Ciolka St. 17,
01- 445 Warsaw / Poland
Phone (+48 22) 865 37 12
Fax (+48 22) 865 02 84