Telefon  +48 602 359 366

Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferta

Niniejszym mamy przyjemność przedstawić ofertę ogólną agencji WOLCAR International,
która specjalizuje się przede wszystkim w:
  •  poza procesowym, transgranicznym dochodzeniu roszczeń finansowych wynikających z transakcji obrotu gospodarczego. Oznacza to, iż zasadniczo strony wierzycielska i dłużnicza mają swe siedziby w różnych krajach,
  • pośrednictwie w obrocie wierzytelnościami krajowymi i zagranicznymi, 
  • usługach wywiadowni gospodarczej, w tym ustalania wiarygodności finansowej potencjalnych partnerów w transakcjach handlowych, kompleksowe badania w zakresie tzw. „due dilligence”, usługi rozpoznania operacyjnego majątków firm dłużnych oraz badania powiązań biznesowych i transferów kapitałowych,
  • doradztwie prawno-finansowym, w szczególności dla firm popadających w problemy z płynnością finansową w związku z realizacją transakcji eksportowo-importowych.

 

Pracownik, pan w garniturze

 

WOLCAR International specjalizuje się w mediacjach i zawieraniu ugód pomiędzy partnerami w obrocie gospodarczym, między którymi nastąpił trudny do samodzielnego przezwyciężenia konflikt na tle realizacji transakcji handlowej.

Ponadto, w każdym przypadku, posługując się bazą danych, równolegle bada możliwości i szuka rozwiązań w ramach tzw. ścieżek kompensacyjnych dotyczących towarów, usług, lub wierzytelności, względnie sprzedaży wierzytelności na rynku wtórnym.

W przypadku konieczności uruchomienia sądowych postępowań egzekucyjnych WOLCAR International korzysta z usług sprawdzonych i zaufanych kancelarii adwokackich, występujących w charakterze zastępców procesowych.

Jest rzeczą istotną, iż każdorazowo w ramach poza procesowych procedur prowadzony jest stały monitoring firm dłużnych dla celów sprawdzania zmian statutowych i majątkowych oraz bieżącego śledzenia ich standingu finansowego. Jest to niezbędne przy ewentualnym rekomendowaniu spłat ratalnych długów lub procesów sądowych jako drogi do egzekucji należności. Taki monitoring prowadzimy również w przypadku konieczności podjęcia decyzji dotyczących dochodzenia roszczeń z wyroków sądów powszechnych, lub arbitrażowych.

Ewentualnemu uruchamianiu postępowań egzekucyjnych towarzyszą z reguły równolegle składane wnioski o zabezpieczenie powództwa. Celem skuteczniejszego egzekwowania zasądzonych kwot prowadzimy również procedury w rodzaju wspomagania egzekucji komorniczej. Środki, jakich nasza firma, względnie współpracujące z nami agencje lokalne używają do skłonienia dłużnika do dobrowolnej spłaty długu są bardzo różne, jednakże nigdy nie zdarza się by były one na pograniczu prawa, lub tym bardziej, sprzeczne z prawem.

WOLCAR International zasadniczo realizuje swe usługi w trybie „no cure - no pay” oraz w oparciu o tzw. „Ogólne Warunki Windykacji” Dla stałych klientów proponuje zawarcie długoterminowej umowy, której warunki szczegółowe i stawki prowizji ustalane są odrębnie.

W przypadku zgłoszenia wierzytelności do windykacji procedura rozpoczyna się od bezpłatnego rozpoznania sprawy, a w szczególności weryfikacji firmy dłużnej celem przygotowania oferty szczegółowej, względnie odstąpienia od oferowania usługi.
Zgłoszenie wierzytelności winno zawierać podstawowe dane o dłużniku oraz krótki opis transakcji, a zwłaszcza:
  •  kwotę główną wierzytelności opartą na wyciągu księgowym salda na dzień zgłoszenia wierzytelności plus kopia przykładowej faktury,
  • kopie podstawowych dokumentów typu kontrakt/zlecenie/zamówienie towaru lub usługi,
  • kopia przykładowego dokumentu potwierdzającego odbiór towaru lub usługi,
  • kopie korespondencji z dłużnikiem, zwłaszcza w fazie po wezwaniu do dobrowolnej zapłaty, w tym informacja o występowaniu roszczeń wzajemnych,
  • inne istotne informacje/dokumenty mające związek z roszczeniem.
Proponujemy skorzystanie z naszych usług w ramach tzw. „outsourcingu”, który w wielu wypadkach stanowi ekonomicznie efektywniejsze rozwiązanie, niż utrzymywanie struktur celowych w ramach przedsiębiorstwa. Zalecamy więc zorganizowanie spotkania roboczego, w trakcie którego omówilibyśmy zakres ew. współpracy oraz wypełnienie ankiety dla celów zawarcia umowy-zlecenia.
 

Usługi windykacyjne i mediacyjne dla przedsiębiorstw na całym świecie.